TÁJÉKOZTATÓ

az érintett személy számára a személyes adatok feldolgozásához szükséges információkról a Szlovák Törvénytár 18/2018 évi törvény 19. szakaszának, 1. és 2. bekezdése alapján a személyes adatok védelméről és egyes törvények és rendeletek módosításáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének 13. cikke alapján


A Szlovák Törvénytár 18/2018 évi törvény 19. szakaszának, 1. és 2. bekezdése alapján a személyes adatok védelméről és egyes törvények és rendeletek módosításáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének 13. cikke alapján az érintett személyek (az üzemeltető ügyfelei) ismerik a személyes adatok feldolgozásához szükséges alábbi információkat:

Üzemeltető: KEAM s.r.o.


Az üzemeltető címe: Furmanská 372/11, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVAKIA

Cégazonosító: 46 657 754


Az elérhetőségek: admin@cadcam.sk


Felelős személy: nincs meghatározva


A személyes adatok feldolgozásának célja:

Az üzemeltető és az érintett személy között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése.


A személyes adatok feldolgozásának jogalapja:
A személyes adatok feldolgozása során a társaság a hatályos és legfrissebb törvények - a Szlovák Törvénytár 18/2018 évi törvény 19. szakaszának, 1. és 2. bekezdése, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének 13. cikke - szerint jár el.

A személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett személy a másik fél.


Kedvezményezettek vagy címzettek kategóriái:

Szállítási társaságok, számviteli szervezet, államigazgatási és állami hatóságok.

A személyes adatok megőrzési ideje:

A személyes adatok megőrzési idejét a személyes adatok feldolgozása és a jogi intézkedésekből és jogi előírásokból eredő szükséges archiválás időszaka határozza meg. Az érintett személyes adatkezelési időtartama 10 év.

A személyes adatok határokon átnyúló átadására vonatkozó információk:

Az üzemeltető az érintett személyes adatait nem továbbítja egy harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetbe.

Az érintett személy jogai és kötelezettségei:

Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozásáról megerősítést kapjon az üzemeltetőtől. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a szolgáltató megváltozotassa, kijavítsa a nem időszerű személyes adatokat valamennyi információs rendszerben, közvetlen az új ismeret vagy okirat megszerzése, illetve egyéb jogi művelet után. Az érintettnek joga van felejtéshez. Az érintett személynek joga van a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához, valamint a személyes adatok feldolgozásának megakadályozásához.
Az érintett személy köteles pontos és teljes adatokat szolgáltatni az üzemeltető jogigénye alapján, hogy az üzemeltető teljesíthesse jogi kötelezettségeit.